gif gif

The interesting corner

gif gif

DIY drone verbeteringen

30-11-22

drones van vodafoneziggo zijn ook prototypes

uitbreiding:

5g kenmerken:

API op edge compute zetten waarmee je extern de drone kan laten checken oid.

reguliere remote inspectie uitvoeren

Nieuwe use case:
indoor drone bouwen
middels deep edge compute reguliere inspecties uit kunnen voeren. Dit moet autonoom kunnen middels 1cm positie bepaling. Het doel is dat hij een standaard route volgt om bijvoorbeeld de antennes te controleren (foto maken). Er kan een API gemaakt worden die functionaliteit biedt om de inspecie te starten/stoppen of om de voortgang te zien. Via deze API zouden ook de fotos bekeken/weggehaald kunnen worden. Met de API zou de drone ook overgenomen kunnen worden.

Machine learning? -> verschil merken

De drone die gemaakt moet worden zal 1cm positiebepaling hebben. Het doel van de drone is dat deze middel een mobile edge compute reguliere inspecties autonoom uit kan voeren. Hierbij volgt hij een standaard route waarbij hij op standaard vooraf ingestelde locaties foto's neemt van bijvoorbeeld antennes die in de 5G-hub hangen. De data die wordt gegenereerd (zoals de fotos) kunnen dan via een API opgehaald worden. Via deze API kan de inspectie ook gestart of gestopt worden en de drone zou eventueel overgenomen kunnen worden. Een nice-to-have zou zijn dat er op de mobile edge compute een machine learning algortime draait die de fotos kan vergelijken en eventuele abonormaliteiten kan detecteren.