gif gif

The interesting corner

gif gif

Afstudeerverslag

Hoofdvraag

Hoe kan een drone ontwikkeld worden die met 5G bestuurd kan worden en de 5G-antennes in de 5G Hub op afstand kan inspecteren, waardoor Ericsson een nieuwe demo krijgt om de mogelijkheden van 5G te demonstreren?

Voor wie schrijf ik de tekst? -> Voor geïnteresseerden in drones, 5G, voor Ericsson en voor school. Ook voor techneuten en programmeurs

Wat wil ik teweegbrengen bij de lezer? -> Informeren over een autonome drone met 5G.

Kern hoofdstukken

van schrijfwijzer

In welke context heb ik de stage uitgevoerd? -> Als stagiair/student in de 5G Hub, gedeeltelijk op kantoor in Rijen, onder begeleiding van Edwin.

Waarom doe ik dit werk? Wat wordt er met dit project aangepakt? Probleemanalyse? -> Antennes inspecteren op afstand, zodat er niet met een hoogwerker gewerkt hoeft te worden en er zo een nieuwe demo wordt gemaakt om de mogelijkheden van 5G te laten zien door aan te tonen dat 5G geschikt is om een drone aan te sturen

Welke aanpak? -> waterval/lineair omdat veel onderdelen van elkaar afhangen (drone kan pas vliegen als alle individuele onderdelen werken, API kan pas praten met drone als Pi alle sensoren uit kan lezen etc).

Methoden en technieken? -> ROS met C++ en Python (BESCHRIJVEN IN PVA), Git, PX4, Linux, SE methode is waterval: informatieanalyse -> ontwerp/documentatie -> programmeren -> testen

Resultaten? -> Code voor individuele sensoren (ROS nodes), code voor Pi, Code voor samenvoegen informatie, code aansturen PX4, drone die kan vliegen, API om drone aan te sturen, Code voor API, Code voor Pi om te communiceren met API

Indeling hoofdstukken

Standaard manier volgens SvT: Context -> Probleemanalyse -> Aanpak -> Methoden en Technieken -> Uitvoering -> Resultaten

Per onderdeel? -> Componenten drone, Raspberry Pi, Drone zelf, API, Samenvoeging drone en API?

De lezer is iemand, die niet bij jouw stage aanwezig was. Voor hem of haar moet het een duidelijk gestructureerd verhaal zijn.

Apart verslag voor onderzoek naar hoe drone aan te sturen en waar intelligentie zit -> onderzoeksverslag

Deelvragen onderzoeksmethoden

Aantekeningen voor bij inleveren

Naar aanleiding van PvA feedback

  • Hoofdvraag aangepast naar Hoe kan een drone ontwikkeld worden die met 5G aangestuurd kan worden en zo op afstand autonoom inspecties uit kan voeren?
  • Per deelvraag beschreven welke onderzoeksmethoden en technieken ik zal gebruiken (paragraaf 2.3)
  • Bijlage toegevoegd met reactie van bedrijfsbegeleider