Home

Fasen

Analysefase

Onderzoeksfase / ontwerpfase

Uitvoeringsfase

terminals van noodstop knop:

Werkende app 08-07-2022

Een video van de app die laat zien dat de motoren kunnen draaien met gebruik van de app